.cz.

Kolo roku a další tradice pro děti

Zveme Vás na první z workshopů pro děti na téma kolo roku a tradic. Jedná se o aktivitu, kterou bychom se spolkem chtěli šířit dále. Myšlenku, že tradice a uvědomění si kola roku je důležitou součástí i dnešního světa. Děti se tak více spojí s přírodou a se sebou samým.

https://www.facebook.com/events/663034024695536

Jsme i na FB: https://www.facebook.com/groups/lesakraj.cz/