.cz.

DOŽÍNKY, 17. 9.

Dožínky! Slovanský svátek k oslavě ukončení sklizně. Lidé oslavovali, že jim příroda poskytla dostatek obživy pro temné měsíce v roce. Jako dar se často nechávalo poslední obilí na poli nebo se z něj postavila tzv. stodola, což byl stoh obilí uvázaný do jehlanu a třeba ozdobený.

Dneska se můžeme s podobnými oslavami potkat na vesnicích, kdy se lidé potkají na společné zábavě a užívají si jedny z posledních teplejších slunečních paprsků. Já bych vás ráda pozvala na dnešní dožínky ve Staré Bělé. Sama tam odpoledne budu se svými bylinkami Hanči Herbs a za náš klub Děti lesa a pod farmou Farma ve vsi která vše spolupořádá.