.cz.

O spolku

Základní účel spolku

  • péče o děti a vzdělávání dětí s ohledem na přírodu, svobodné myšlení a inovativní vzdělávání s využitím různých konceptů, které respektují osobnost dítěte a vedou jej k odpovědnosti za tvorbu prostředí, ve kterém se nachází
  • ekologie, ochrana přírody a krajiny
  • návrat k tradicím
  • mezigenerační setkávání
  • rozvoj znalostí o přírodě a tradicích
  • rozvoj dovedností tvůrčích, seberozvojových, hudebních, výtvarných, pohybových
  • osvěta, informovanost, výchova a vzdělávání svých členů a občanů
  • podpora komunitního života obce
  • podpora trvale udržitelného způsobu života

Chceme vytvořit zázemí pro děti na individuálním vzdělávání, aby se mohly setkávat, společně vzdělávat, poznávat sebe, ostatní, přírodu, tradice. Zároveň bychom rádi udržovali komunitu v obci a okolí, abychom vyzdvihli zájem o ochranu přírody, bytí v lese, návaznost na tradice, seberozvoj a další aktivity nejen pro děti.